Nordiska Administrativa Förbundet (NAF) är en ideell förening som bildades 1918. Förbundets uppgift är att vara ett gemensamt nordiskt nätverk för stats- och förvaltningsrättsliga samt statsvetenskapliga frågor i Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Förbundet leds av styrelser, en för varje land. Den svenska avdelningen har ca 250 medlemmar, jurister och statsvetare. 

Avdelningens stadgar finns här.