Nordiska Administrativa Förbundets (NAF) svenska avdelning anordnar varje år studiebesök och föreläsningstillfällen. Föreningen har också regelbundet gemensamma aktiviteter med våra andra nordiska avdelningar.

NAF ger även ut tidskriften Nordisk Administrativ Tidskrift (NAT) elektroniskt. Senaste nummer kan du läsa här.

Vart tredje år håller förbundet ett gemensamt s.k. allmänt möte. På det allmänna mötet träffas medlemmarna från de nordiska ländernas avdelningar för att lyssna på föreläsningar, diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter. Nästa allmänna möte kommer att hållas på Island i början av september 2018. Det senaste allmänna mötet hölls i Stockholm 2015 och lockade ca 200 deltagare från hela Norden. Temat för det året var "En effektiv förvaltning" med fokus på elektronisk förvaltning.