På det allmänna mötet träffas medlemmarna från de nordiska ländernas avdelningar för att lyssna på föreläsningar, diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter.

Nästa allmänna möte kommer att hållas på Island den 6-7 september 2018. Tema för årets möte är "Nordisk förvaltning i 100 år - Nya utmaningar". Mer information om mötet och hur du anmäler dig finns på www.naf.is.