Vart tredje år håller förbundet ett gemensamt samnordiskt s.k. allmänt möte. På det allmänna mötet träffas medlemmarna från de nordiska ländernas avdelningar för att lyssna på föreläsningar, diskutera aktuella frågor och utbyta erfarenheter. Det allmänna möte i Reykjavík på Island den 6-7 september 2018 arrangerades av förbundets isländska avdelning. Möte sammanföll med förbundets 100-års jubileum och temat var "100 år av nordisk förvaltning - nya utmaningar".

Hallgrímskirkja
Hallgrímskirkja

Årets möte lockade ca 120 deltagare från de nordiska länderna. På kvällen den 5 september hölls en mottagning i kulturhuset Safnahusid. Den isländska avdelningen hälsade alla välkomna till årets allmänna möte.

Torsdagen den 6 september inleddes med debatt på temat "Digitaliseringens effekter på förvaltningen". Debattledare var den rättsliga rådgivare vid det isländska transportdepartementet Elín Ósk Helgadóttir och deltagare i debatten var direktören Ellen Strålberg, justitiekanslern Tuomas Pöysti och Folketingets ombudsman Jørgen Steen Sørensen. Av redovisningarna framgick klart att digitaliseringen innebär både utmaningar och möjligheter för offentlig förvaltning och att t.ex. den danska lösningen med att i princip avskaffa pappersutskick från myndigheter var en ganska ovanlig lösning än så länge. Sedan vidtog diskussioner i sektioner. Temat i sektion 1 var "Förvaltning och mänskliga rättigheter". Debattledare var lektorn vid Islands universitet Anna Tryggvadóttir och deltagare i sektionen var professorn i offentlig rätt vid Uppsala universitet Anna-Sara Lind, direktören vid Norges Nationella institution för mänskliga rättigheter Petter Wille och justitierådet i Högsta förvaltningsdomstolen i Finland Eija Siitari. Särskilt intressant var Petter Willes redogörelse för arbetet inom den relativt nystartade, from 1 juli 2015, norska institutionen för mänskliga rättigheter. Temat för sektion 2 var "Nationell och lokal förvaltning". Debattledare skulle den danska avdelningens ordförande Claes Nilas ha varit, men p g a flygförseningar fick en isländsk kollega inleda och Claes ledde seminariets avslutning. Deltagare i sektionen var docenten i förvaltnings- och kommunalrätt vid Islands universitet Trausti Fannar Valsson, direktören för juridiska enheten i Finlands kommunförbund Arto Sulonen, revisorn vid Reykjavík stad Anna Margrét Johannesdottir samt kontorschefen i danska Kommunernes Landsforening kontorschefen Solvejg Schultz-Jakobsen. Från sektionen kunde bl.a. slutsatsen dras att regionala förändringar i förvaltningsstrukturen är svåra att genomföra i alla nordiska länder samtidigt som de verkar behövas av samma skäl (sjukvårdskostnader).

På kvällen hölls en bankett på restaurang Kolabrautin i den magnifika byggnaden Harpan vid hamnen. Maten var mycket god, en mycket underhållande stå-upp komiker lockade till skratt på temat språkförbistringar i Norden och den danske ordföranden Claes Nilas talade utförligt om NAF:s 100 åriga verksamhet. 

The Unknown Official
The Unknown Official

Fredagen den 7 september inleddes med ett pass med sektionsdiskussioner. Sektion 3 hade temat "Förvaltningsbeslut i domstol" och leddes av justitierådet Thomas Bull. Övriga deltagare var f.d. ordföranden i Högsta förvaltningsstolen Sten Heckscher, docenten vid juridiska fakulteten vid Islands universitet Kristín Benediktsdóttir och domaren vid Reykjavíks tingsrätt Kjartan Bjarni Björgvinsson. En slutsats från seminariet var att de konstitutionella förutsättningarna för domstolsprövning av förvaltningsbeslut var olika i de nordiska länderna, varför också prövningen såg olika ut. Sektion 4 fokuserade på temat "Ämbetsmännen i den moderna förvaltningen" och här var ordföranden vid den norska avdelningen Anne Heyerdahl debattledare. I övrigt deltog departementsrådet Eva Hildrum, kontorschefen för det isländska justitiedepartementet Berglind Bára Sigurjónsdóttir och departementschefen för det isländska statsdepartementet Ragnhildur Arnljótsdóttir. Konferensen avslutades med ett pass på temat "Förvaltning och social tillit" där debattledare var advokaten Sigurður Kári Árnason. Deltog i diskussionen gjorde professor emeritus i statsvetenskap vid Uppsala universitet Sverker Gustavsson, Alltingets ombudsman Tryggvi Gunnarsson och riksrevisorn Tytti Yli-Viikari (Finland). Diskussionen under seminariet behandlade vilka utmaningar som populistiska former av demokrati innebär för författnings- och förvaltningspolitiken i de nordiska länderna och hur offentlig förvaltning på olika sätt kan hjälpa till att möta dessa utmaningar genom att leva upp till medborgarnas krav på korrekt, flexibel, rättssäker och transparent behandling.

Nästa allmänna möte kommer att arrangeras av förbundets danska avdelning.