Styrelsen har för närvarande följande sammansättning:

Justitierådet Ulrik von Essen, ordförande

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert, vice ordförande

Kanslirådet Henrik Hasslemark, sekreterare

Hovrättslagmannen Peter Strömberg, kassör

Rådmannen Anna Stålnacke, ledamot

Professorn Tommy Möller, ledamot

Rättschefen Mikael Westberg, ledamot

 

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt. Vid frågor och ansökan om medlemskap ta kontakt här.