Styrelsen har för närvarande följande sammansättning:

Justitierådet Ulrik von Essen, ordförande

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert, vice ordförande

Rättssakkunnige Anna Vilgeus Huldt, sekreterare

Lektorn Åsa Örnberg, kassör

Kammarrättslagmannen Mikael Westberg, ledamot

Kanslichefen Peder Nielsen, ledamot

Byråchefen Annelie Svensson, ledamot

Professor Göran Sundström, ledamot

 

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt. Vid frågor och ansökan om medlemskap ta kontakt här.