Styrelsen har för närvarande följande sammansättning:

Justitierådet Ulrik von Essen, ordförande

Rättschefen Katrin Hollunger Wågnert, vice ordförande

Kanslirådet Henrik Hasslemark, sekreterare

Lektorn Åsa Örnberg, kassör

Rättschefen Mikael Westberg, ledamot

Kanslichefen Peder Nielsen, ledamot

Rättschefen Maria Jonsson, ledamot

Byråchefen Annelie Svensson

 

Medlemskap i föreningen är kostnadsfritt. Vid frågor och ansökan om medlemskap ta kontakt här.