Styrelsen har för närvarande följande sammansättning:

Justitierådet Thomas Bull, ordförande

Justitierådet Kristina Svahn Starrsjö, vice ordförande

Rättssakkunnige Henrik Hasslemark, sekreterare

Hovrättslagmannen Peter Strömberg, kassör

Chefsrådmannen Johan Lundmark, ledamot

Rådmannen Anna Stålnacke, ledamot

Professorn Tommy Möller, ledamot

 

Vid frågor och ansökan om medlemskap använd nedan e-postadress. Medlemskap i föreningen är gratis.

E-post: info@nafsverige.se