Styrelsen har för närvarande följande sammansättning:

Justitierådet Thomas Bull, ordförande

Justitierådet Kristina Svahn Starrsjö, vice ordförande

Rättssakkunnige Henrik Hasslemark, sekreterare

Rådmannen Mattias Almqvist, kassör

Chefsrådmannen Johan Lundmark, ledamot

Hovrättslagmannen Peter Strömberg, ledamot

Professorn Tommy Möller, ledamot

 

Vid frågor och ansökan om medlemskap använd nedan e-postadress. Medlemskap i föreningen är gratis.

E-post: info@nafsverige.se